مقالات در زمینه نقاشی

 

 1.مقاله‌ی  نقاشی سوررئالیسم ،  انکار پایان اسطوره وروایت ، مجله فردوسی، شماره99-98 .

 2.مقاله‌ی نماد، عکس نقاشی‌های انسان اساطیری، مجله‌ی عکس، شماره 321 .

 3.مقاله ماندالای کلامی ، کتاب سِرِّ مُدَوَّر(مجموعه نقاشی ها) ، نشر واژه آرا ، سال 1391 .

4. به سِرِّ مُدَوَّر بچسب ، همان منبع .

5. هندسه شهودی راه ، همان منبع .

6. حکمت پشت دل ، همان منبع .

7. درخت عشق ، همان منبع .

8. مقاله نقاشی و مراقبه،هنرهای تجسمی و علم دیداری،محمد پیرحیاتی(مونس)،نشر روزنه،1394

9. مقاله رنگ در هنر،عرفان و روانشناسی،همان منبع.