توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

چیدمان کتاب ها(مطالعه آزاد را دوست دارم)

اثر محمد پیرحیاتی(مونس) که در نوامبر سال 2015 در گالری مونس برپا گردیده است و در اینجا به نمایش گذاشته می شود.

تقدیم به پیامبر ایرانی اشو زرتشت که لوگوس پیامبرانه اش (خرد مقدس) پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را به انسان و انسانیت هدیه داد؛ و با تبریک سال نو به ایرانیان و نوروز باوران در سراسر جهان.

«عیدی امسالم

باز هم کتاب بود

آن را گشودم

رودی پر آب بود

با خود خندیدم

در من جاری شد

انگار خندیدن

رمز کتاب بود!» شعری از کتاب سه بال پرنده اثر محمد پیرحیاتی (مونس)

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)