توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

سه بال پرنده(چاپ جدید)

سه بال پرنده

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست حسین فیلی زاده بر اساس نقاشی از محمد پیرحیاتی (مونس) به نام «پرنده امید» می باشد

کوته‌سخن مترجم

در نگاه نخست رمزآلود می‌نماید سخنش؛ و خواننده می‌داند که سخنی دارد با  او که از نوع حرف‌های روزینگی نیست؛ حرفی است که باید به گوش جان نیوشید و کلام روحانی است که باید در هاضمه ذهن لختی بماند تا جاذبه خرد آن را در خود فرو کشد و نهادینه شود. سخنی است که می‌تواند جامة زیرین شود، یعنی  شعار و آن‌گاه جامة رویین گردد یعنی دثار و آن‌گاه است که ظاهر و باطن را یکی می‌کند، جلا می‌دهد،‌ برق می‌اندازد، مثل صاحب این حرف‌ها که جلایی دارد سخنش و برقی دارد آوایش که از صافی ذهنش خبر می‌دهد.
این دفتر، سه بال پرنده عنوان دارد یعنی بر آن دو بال ظاهر که خداوند به تو عطا کرده،‌ بال سومی نیز خداوند به ودیعت نهاده که اگر آن را بازشناسی و با آن سومین نیز به پرواز آیی، اوج می‌گیری و عروج می‌کنی و به جایی می‌رسی که به گفته مولانا «آن‌چه در وصف ناید آن شوی» و می‌پندارم  ـ نه از باب مجامله و تعارف ـ که مونس با بال سوم همان بال نهانی اوج گرفته است؛ چه بدون این بال، ‌پروازی چنین روحانی ممکن نمی‌بود و بی‌آن‌که در هاضمه خرد حل شده باشد نمی‌توانست این‌گونه عاشقانه سخن بگوید و نمی‌توانست از پشت پنجره آن «رقص نرم  شعور اشیا» و نیز «وضوی برگ» را به تماشا بنشیند و از آبشخور عشق سیراب شوی و مونس چنین کرده است.

                                                                                                                                              دکتر مهدی افشار

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)