توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

آن روز که پری رفت

آن روز که پری رفت

طرح جلد کتاب اثری از محمد پیرحیاتی (مونس) می‌باشد.

آن روز که پری رفت

... وقتی خیال و حال ما از بین رفت ، شاه پریان بی لشکر شد و از زمین رفت. زندگی های ما پری دار بودند وقتی که ما پری وار بودیم . آن جا که ما راز تجسم کردن را از دست دادیم،پری مرد. آن که تجسم می تواند کرد ، تجلی را نیز می تواند دید ، پری اوج تجلی یک تجسم غنی است ؛ تجلی رفتارگونه ای که بی تابت می کند.

... راز سازیست که هنوز کوک نشده است . هیچ رازی بدون راه رفتن ، جان نگرفته است. در راز، راه نیست ولی در راه ، راز هست. رازِ بدون راه ، سحر است و جادو . در راه شکل مسیر می شوی و در راز شکل کثیر . راه با قدم است و در نهان و راز نشانه های آن.

محمد پیرحیاتی(مونس)

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)