توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

اسطوره و دین

اسطوره و دین

طرح جلد کتاب از نشر و پژوهش سهروردی می‌باشد.

اسطوره و دین

در گهواره ی ازلی انسان ، آن چه نقش «کهن الگو» را ایفا کرده ، چیزی ورای لالایی های الهی نیست که «حکمت بالغه ی ازلی» خواندنش تمایز آشکار میان بینش عرفانی یا دینی را با ساحت روان شناسانه آشکار می نماید. ابتدا حکمت الهی در زمان اساطیری به شکل نمادین و تصویر تجلی خود را هویدا کرد و در دوران لوگوسی آن ساحت مفهومی و کلامی اش ظهور یافت که دین نه تنها گوهرش باردار این حکمت ازلی است که بستر پیوند و میعادگاه دو ابزار نمادین اساطیری و کلام لوگوسی نیز محسوب می شود.
بر این پایه ناخودآگاه انسان امروزی دو ساحت میتوسی و لوگوسی را به نام کهن الگو که میراث مشترک دوران ازلی ، اساطیری و لوگوسی است ، با خود حمل می کند.
اگر اسطوره به دلیل ابزار نمادینش ، ساختاری رمزی و تصویری از حکمت الهی و انسان نشان می دهد ، این بدان معنا نیز هست که دین به اندازه ی انسان از اسطوره ها برخوردار است؛ زیرا انسان سخت به دین در ساحت های گوناگونش ، به ویژه ساحت باطنی یا عرفانی آن نیازمند است.
«اسطوره و دین» در راستای 1) فراهم آوردن بستری مناسب برای نشان دادن فرایند گذر این اندیشه ی ازلی در مسیر خود به اسطوره و پس از آن ، به انسان دینی 2) مطرح ساختن این میراث ازلی به عنوان علّت اصلی شکل گیری دین در نزد انسان در ورای ترس و تقلید که برخی آن را از عوامل بنیادین دین بر می شمارند.

محمد پیرحیاتی (مونس)

 


 

فهرست مطالب و موضوعات مطرح شده در کتاب«اسطوره و دین» اثر محمد پیرحیاتی (مونس) عبارتند از:

 

پیش‌گفتار

11

پی‌نوشت‌‌های پیش‌گفتار

57

 

 

فصل اول

 اسطوره و دین

اسطوره و دین

69

1-   تطبیق و تلفیق

69

2-   اسطوره و دین

98

3-   دیدن دین از دیچه ی اسطوره

108

4-   امر قدسی در دین

117

5-   خودشناسی در اسطوره و دین

124

6-   درد جاودانگی و مهر ازلی

133

7-   روح شاعرانگی در اسطوره و دین

138

پی‌نوشت‌های فصل اوّل

177

 

فصل دوّم

 اسطوره ی تقلید در دین

اسطوره‌ی تقلید در دین

193

1-   معرفت تقلیدی، معرفت تحقیقی و معرفت یقینی

193

2-   باور، یک ازدواج ‌است، نه تقلید

205

3-   گوش تقلیدی و چشم تحقیقی

212

4-   تقلید شبانی ژان ژاک روسو

218

5-   تقلید در صراط مستقیم و علّامه طباطبایی

225

6-   افق‌های تقلید بر عمود امر قدسی

232

7-   تقلید در آیینه و عکس

240

8-   ولایت سه گانه و تقلید

244

پی‌نوشت‌های فصل دوّم

253

 

فصل سوّم

 تقلید اساطیری

تقلید اساطیری در دین

263

1-   تقلید ازلی در اسطوره و دین

263

2-   مشیّت الهی در طبیعت تقلیدی

271

3-   تقلید اساطیری در دین

277

4-   تقلید اساطیری (طبیعت) و تقلید دینی (شریعت)

281

5-   طبیعت تقلیدی در اساطیر و دین

288

پی‌نوشت ‌های فصل سوّم

297

 

فصل چهارم

ترس جسمانی و ترس عرفانی در اسطوره و دین

ترس جسمانی و ترس عرفانی در اسطوره و دین

203

1-   روان‌شناسی و اسطوره

303

2-   ترس تقلیدی در اساطیر و دین

324

3-   ترس دینی در روان‌شناسی با فروید

331

4-   هیبت عرفانی و ترس جسمانی با رودلف اُتو

341

5-   ترس ایّوبی با یونگ

348

6-   ترس اساطیری با جوزف کمبل

357

7-   ترس یا اضطراب وجودی کی یِرکه گور

359

8-   ترس سیاسی ماکیاولی

370

9-   ترس آگاهی با هایدگر

381

پی‌نوشت ‌های فصل چهارم

387

 

فصل پنجم

چند نماد مشترک اسطوره و دین

چند نماد مشترک اسطوره و دین

401

1-   غیب در اسطوره و دین

401

2-   اسطوره ی نماز

414

3-   اسطوره ی قربانی در انفاق دینی

427

4-   گذشته چراغ راه آینده

443

5-   تصوّرات اسطوره‌ای در تمثیل‌های دینی

454

پی‌نوشت‌های فصل پنجم

459

 

فصل ششم

اسطوره‌ی حقیقت دین

اسطوره‌ی حقیقت دین

467

1-   سیطره‌ی کمّیّت و سرگردانی جمعیّت

467

2-   اسطوره‌ی حقیقت در دین با ابن عربی

480

3-   وحدت و کثرت، منظور و منظر دین

489

4-   نور حقیقت در رنگین‌کمان دین

495

5-   دین‌داری جانب دارانه با رودولف اوتو

508

پی‌نوشت‌های فصل ششم

527

 

فصل هفتم

معرفت‌شناسی در ساحت اسطوره، دین و فلسفه

معرفت‌شناسی در ساحت اسطوره، دین و فلسفه

535

1-   لوگوس اساطیری، فلسفی و دینی (تقلیدی، تحقیقی، یقینی)

535

2-   اسطوره‌ی معرفت دینی

546

3-   معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی

556

4-   معرفت‌شناسی آفاقی و انفسی

565

5-   ذهن و معرفت شناسی

569

6-   خودآگاه و معرفت شناسی

574

7-   معرفت‌شناسی و قرآن

583

8-   معجزه‌ی قرآنی، معجزه‌ی زمانی و معرفت‌شناسی زمانی مکانی

587

9-   روش عرفانی و ظرفیت‌های انسانی

607

10-    سرنوشت باطنی و سرگذشت کلامی قرآن

614

11   وحی و زبان سرزمین وحی

618

پی‌نوشت ‌های فصل هفتم

627

 

 

فهرست منابع و مآخذ

635

نمایه اعلام

659

خلاصه‌ی کتاب به زبان فارسی

670

خلاصه‌ی کتاب به زبان انگلیسی

671

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)