توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

سه بال پرنده(چاپ قدیم)

سه بال پرنده(چاپ قدیم)

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست فرزاد ادیبی می‌باشد.

گفتم: "سه بال پرنده یعنی چه؟"
گفت: "سیرِ من بود
اینک شد سِِرّ تو
من دیدم
تو شنیدی
شعر شد برای غیر تو"
محمد پیرحیاتی (مونس)


«سه بال پرنده» اثری شاعرانه با مضامین عرفانی، اساطیری و روان‌شناسانه است. سه بال پرنده قصه‌ی کودک درون - طفل معانی-  با زبان نمادین، رمزی و تمثیلی است که فضاسازی‌های تصویری و معنایی‌‌اش آدمی را دچار نوعی رؤیا، ناخودآگاهی، عشق، تخیل و شهودی می‌کند که اثر آن در انسان جاری و ساری می‌‌ماند. پیام ازلی و کهن‌الگویانه- Archetype‌- ی نهفته در هر بال پرنده، حکایت از پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نیز دارد. شاعر، بال نخست را به امام علی(ع) ، بال دوم را به امام حسن (ع) و بال سوم را به امام حسین (ع) تقدیم و تأویل می‌‌کند. «سه بال پرنده» از  «واژه و مفاهیم» عبور کرده و درد عشقی را با خود حمل می کند که تداعی کننده‌‌ی عمقِ روح و جان آدمی می باشد:
«پشت پنجره ی شعرک هایم
بال بال می زنند مفاهیم
تنها واژگان دردند
که از مرتبه ی غیب عبور می کنند!». محمد پیرحیاتی(مونس)

روا‌ن‌شناس زهره پیرحیاتی

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)