«مخاطب محترم گاهی اوقات سایت حاضر به دلایل مشکلات فنی از دسترس خارج می شود که بدین وسیله از شما پوزش می طلبیم»

 

 

 

زیر آسمان ماندال با مونس

«روزی از گلی پرسیدم

می‌دانی که خار کیست؟

گل گفت:

یار غار من

و از خار پرسیدم:

می‌دانی که گل کیست؟

خار گفت:

یادگار من!«[1]

... نام با مسمای «زیر آسمان ماندال با مونس» رویکردی است به آثار دیده نشده ی هنرمند ایرانی ساکن ماندال- نروژ استاد« محمد پیرحیاتی» (مونس) که تعدادی از این تصاویر در آثار  منتشر شده ی استاد مونس در ایران به چاپ رسیده است.

آثار مذکور که اغلب در شهر ماندال- محل سکونت استاد مونس-آفریده و خلق شده اند بیشتر بیان بصری دارند که  در گزینش و انتخابی از میان هزاران قطعه عکس و تصویر- عکاسی شده توسط استاد مونس- انجام گرفته است که بی‌گمان سلیقه و نگاه اینجانب- زهره پیرحیاتی- تمامی آنچه نیست که بایستی باشد ولی می تواند گوشه ای باشد از آنچه که هست.

در این انتخاب و گزینش ابتدا به آثار آفریده شده ی استاد مونس در قالب «هنر چیدمان»، پرداخته تا کم‌کم و به مرور زمان به دیگر  آثار دیده نشده‌ی استادمان در رشته های گوناگون بپردازیم.[1]. سه بال پرنده، محمد پیرحیاتی(مونس)، مترجم مهدی افشار، نشر واِه آرا، ص 19.

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)